وکیوم کتف مرغ فرآوری شده 300 گرمی (98%)

وکیوم کتف مرغ فرآوری شده 300 گرمی (98%)

وکیوم کتف مرغ فرآوری شده 300 گرمی (98%)

0 تومان

میزان در هر سهم از محصول (100 گرم) 

انرژی                                                                     120/44 کیلو کالری

قند                                                                       0 گرم

چربی                                                                     4/94 گرم

نمک                                                                      0/81 گرم

اسید های چرب ترانس                                              0/01 گرم

پروتئین                                                                 17 %

محصولات مشابه