وکیوم سوسيس کوکتل دودي (70% گوشت)

وکیوم سوسيس کوکتل دودي (70% گوشت)

وکیوم سوسيس کوکتل دودي (70% گوشت)

0 تومان

میزان در هر سهم از محصول (100 گرم) 

انرژی                                                                     114/95 کیلو کالری

قند                                                                       0 گرم

چربی                                                                     7/7 گرم

نمک                                                                      1/07 گرم

اسید های چرب ترانس                                              0/03 گرم

پروتئین                                                                 14%

محصولات مشابه