وکیوم بیکن گوساله 300gr(97%)

وکیوم بیکن گوساله 300gr(97%)

وکیوم بیکن گوساله 300gr(97%)

0 تومان

میزان در هر سهم از محصول (100 گرم) 

انرژی                                                                     102/64 کیلو کالری

قند                                                                       0 گرم

چربی                                                                     2/44 گرم

نمک                                                                      0/91 گرم

اسید های چرب ترانس                                              0/02 گرم

پروتئین                                                                 17 %

محصولات مشابه