وکیوم بیکن صبحانه 300gr(97% گوشت)

وکیوم بیکن صبحانه 300gr(97% گوشت)

وکیوم بیکن صبحانه 300gr(97% گوشت)

0 تومان

میزان در هر سهم از محصول (100 گرم) 

انرژی                                                                     130/7 کیلو کالری

قند                                                                       0 گرم

چربی                                                                     5/46 گرم

نمک                                                                      1/27 گرم

اسید های چرب ترانس                                              0/03 گرم

پروتئین                                                                 17 %

محصولات مشابه