وکیوم بیکن ران بوقلمون 300gr(98%)

وکیوم بیکن ران بوقلمون 300gr(98%)

وکیوم بیکن ران بوقلمون 300gr(98%)

0 تومان

میزان در هر سهم از محصول (100 گرم) 

انرژی                                                                     121/69 کیلو کالری

قند                                                                       0 گرم

چربی                                                                     4/69 گرم

نمک                                                                      1/39 گرم

اسید های چرب ترانس                                              0/02 گرم

پروتئین                                                                 17 %

محصولات مشابه