وکیوم استیک ژانویه 300gr(97% گوشت)

وکیوم استیک ژانویه 300gr(97% گوشت)

وکیوم استیک ژانویه 300gr(97% گوشت)

0 تومان

میزان در هر سهم از محصول (100 گرم) 

انرژی                                                                     107/23 کیلو کالری

قند                                                                       0 گرم

چربی                                                                     2/91 گرم

نمک                                                                      0/99 گرم

اسید های چرب ترانس                                              0/02 گرم

پروتئین                                                                 17 %

محصولات مشابه