وکيوم کالباس گوشت تنوري 300gr (90% گوشت)

وکيوم کالباس گوشت تنوري 300gr (90% گوشت)

وکيوم کالباس گوشت تنوري 300gr (90% گوشت)

0 تومان

میزان در هر سهم از محصول (100 گرم) 

انرژی                                                                     134/31 کیلو کالری

قند                                                                       0 گرم

چربی                                                                     6/71 گرم

نمک                                                                      1/18 گرم

اسید های چرب ترانس                                              0/12 گرم

محصولات مشابه