وکيوم کالباس مرغ و قارچ 300gr (60%)

وکيوم کالباس مرغ و قارچ 300gr (60%)

وکيوم کالباس مرغ و قارچ 300gr (60%)

0 تومان

میزان در هر سهم از محصول (100 گرم) 

انرژی                                                                     233/42 کیلو کالری

قند                                                                       0 گرم

چربی                                                                     17/46 گرم

نمک                                                                      0/84 گرم

اسید های چرب ترانس                                              0/04 گرم

محصولات مشابه