وکيوم کالباس مرغ تنوري 300gr (90% مرغ)

وکيوم کالباس مرغ تنوري 300gr (90% مرغ)

وکيوم کالباس مرغ تنوري 300gr (90% مرغ)

0 تومان

میزان در هر سهم از محصول (100 گرم) 

انرژی                                                                     128/34 کیلو کالری

قند                                                                       0 گرم

چربی                                                                     4/87 گرم

نمک                                                                      1/9 گرم

اسید های چرب ترانس                                              0/01 گرم

پروتئین                                                                 16 %

محصولات مشابه