وکيوم کالباس سالامي 300gr (90% گوشت)

وکيوم کالباس سالامي 300gr (90% گوشت)

وکيوم کالباس سالامي 300gr (90% گوشت)

0 تومان

میزان در هر سهم از محصول (100 گرم) 

انرژی                                                                     172/18 کیلو کالری

قند                                                                       0 گرم

چربی                                                                     9/7 گرم

نمک                                                                      0/66 گرم

اسید های چرب ترانس                                              0/03 گرم

محصولات مشابه