وکيوم کالباس خشک 300gr (60% گوشت)

وکيوم کالباس خشک 300gr (60% گوشت)

وکيوم کالباس خشک 300gr (60% گوشت)

0 تومان

میزان در هر سهم از محصول ( 100 گرم)

انرژی                                                                     218 کیلو کالری

قند                                                                        0 گرم

چربی                                                                      15 گرم

نمک                                                                      1/98 گرم

اسید های چرب ترانس                                              0/58 گرم

محصولات مشابه