وکيوم کالباس خشک ممتاز گرد 300gr (70% گوشت)

وکيوم کالباس خشک ممتاز گرد 300gr (70% گوشت)

وکيوم کالباس خشک ممتاز گرد 300gr (70% گوشت)

0 تومان

میزان در هر سهم از محصول (100 گرم) 

انرژی                                                                     197/55 کیلو کالری

قند                                                                       0 گرم

چربی                                                                     12/83 گرم

نمک                                                                      1/9 گرم

اسید های چرب ترانس                                              0/47 گرم

محصولات مشابه