وکيوم ژامبون فيله مرغ معمولي  (98% مرغ)

وکيوم ژامبون فيله مرغ معمولي (98% مرغ)

وکيوم ژامبون فيله مرغ معمولي (98% مرغ)

0 تومان

میزان در هر سهم از محصول (100 گرم) 

انرژی                                                                     114/41 کیلو کالری

قند                                                                       0 گرم

چربی                                                                     3/13 گرم

نمک                                                                      1/9 گرم

اسید های چرب ترانس                                              0/56 گرم

 

محصولات مشابه