وکيوم سوسيس کوکتل شکاري پلاس (90% گوشت)

وکيوم سوسيس کوکتل شکاري پلاس (90% گوشت)

میزان در هر سهم از محصول (100 گرم)  انرژی                                                                     173/69 کیلو کالری قند                                                                       0 گرم چربی                                                                     11/33 گرم نمک                                                                      1/39 گرم اسید های چرب ترانس                                              0/33 گرم پروتئین                                                                 16 %

0 تومان

وکيوم سوسيس کوکتل شکاري پلاس (90% گوشت)

محصولات مشابه