وکيوم سوسيس کبابي (90% گوشت)

وکيوم سوسيس کبابي (90% گوشت)

وکيوم سوسيس کبابي (90% گوشت)

0 تومان

میزان در هر سهم از محصول (100 گرم) 

انرژی                                                                     163/76 کیلو کالری

قند                                                                       0 گرم

چربی                                                                     8/72 گرم

نمک                                                                      1/20 گرم

اسید های چرب ترانس                                              0/03 گرم

پروتئین                                                                 16 %

محصولات مشابه