وکيوم سوسيس هات داگ رويال (70% گوشت)

وکيوم سوسيس هات داگ رويال (70% گوشت)

وکيوم سوسيس هات داگ رويال (70% گوشت)

0 تومان

میزان در هر سهم از محصول (100 گرم) 

انرژی                                                                     209 کیلو کالری

قند                                                                       0 گرم

چربی                                                                     14 گرم

نمک                                                                      1/05 گرم

اسید های چرب ترانس                                              0/56 گرم

پروتئین                                                                 14 %

محصولات مشابه