سوسيس هات داگ پاچينو (40٪مرغ)

سوسيس هات داگ پاچينو (40٪مرغ)

ترکیبات : گوشت مرغ.گوشت جداسازی شده به روش مکانیکی روغن مایع آردگندم

در دمای 0 تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود

تاریخ انقضا 45 روز پس از تولید

بزودی